Kompaktnaja Venjaminova

Koks neliela auguma, vainags kompakts. Nogatavojas VI III vai VII I dekādē.

Группа продукта: Bишня
Доступность: Спросите подробности