Drogāna Dzeltenais

Bишня
доступный

Augļi lieli, dzelteni, stingri, ienākas jūlija beigās.

Похожие продукты